دوره های آموزش زبان انگلیسی

مطابق با استاندارد بین المللی CEFR

سطح ابتدایی

Elementary

ویژگی های سطح ابتدایی

 • ۱۲ یونیت (۴۸ درس - ۴ ترم)

 • معادل ۹۰ ساعت آموزش کلاسی

 • بیش از ۱۲۰ دقیقه ویدیو آموزشی لغت، اصطلاحات روز مره، گرامر و تلفظ

 • امکان دسترسی به ترجمه فارسی متون انگلیسی در هر درس

 • حدود ۶۰۰ تمرین هوشمند

 • پشتیبانی فنی و آموزشی و امکان رفع اشکال

 • دریافت مدرک رسمی پایان دوره پس از گذراندن کامل دوره ها

 • امکان تهیه کتاب با ۲۰٪ تخفیف در صورت خرید هر دوره

 • دوره ی آموزش مریت چه در کلاس های حضوری و چه در کلاس های مجازی در کل شامل ۴۸ یونیت می باشد که به ۱۶ ترم با اختصاص ۳ یونیت برای هر ترم تقسیم بندی میگردد

دوره های سطح ابتدایی

سطح پیش متوسط

Pre-intermediate

ویژگی های سطح پیش متوسط

 • ۱۲ یونیت (۴۸ درس - ۴ ترم)

 • معادل ۹۰ ساعت آموزش کلاسی

 • بیش از ۱۲۰ دقیقه ویدیو آموزشی لغت، اصطلاحات روز مره، گرامر و تلفظ

 • امکان دسترسی به ترجمه فارسی متون انگلیسی در هر درس

 • حدود ۶۰۰ تمرین هوشمند

 • پشتیبانی فنی و آموزشی و امکان رفع اشکال

 • دریافت مدرک رسمی پایان دوره پس از گذراندن کامل دوره ها

 • امکان تهیه کتاب با ۲۰٪ تخفیف در صورت خرید هر دوره

 • دوره ی آموزش مریت چه در کلاس های حضوری و چه در کلاس های مجازی در کل شامل ۴۸ یونیت می باشد که به ۱۶ ترم با اختصاص ۳ یونیت برای هر ترم تقسیم بندی میگردد

دوره های سطح پیش متوسط

سطح متوسط

Intermediate

ویژگی های سطح متوسط

 • ۱۲ یونیت (۴۸ درس - ۴ ترم)

 • معادل ۹۰ ساعت آموزش کلاسی

 • بیش از ۱۲۰ دقیقه ویدیو آموزشی لغت، اصطلاحات روز مره، گرامر و تلفظ

 • امکان دسترسی به ترجمه فارسی متون انگلیسی در هر درس

 • حدود ۶۰۰ تمرین هوشمند

 • پشتیبانی فنی و آموزشی و امکان رفع اشکال

 • دریافت مدرک رسمی پایان دوره پس از گذراندن کامل دوره ها

 • امکان تهیه کتاب با ۲۰٪ تخفیف در صورت خرید هر دوره

 • دوره ی آموزش مریت چه در کلاس های حضوری و چه در کلاس های مجازی در کل شامل ۴۸ یونیت می باشد که به ۱۶ ترم با اختصاص ۳ یونیت برای هر ترم تقسیم بندی میگردد

دوره های سطح متوسط

سطح بالاتر از متوسط

Upper-Intermediate

ویژگی های سطح بالاتر از متوسط

 • ۱۲ یونیت (۴۸ درس - ۴ ترم)

 • معادل ۹۰ ساعت آموزش کلاسی

 • بیش از ۱۲۰ دقیقه ویدیو آموزشی لغت، اصطلاحات روز مره، گرامر و تلفظ

 • امکان دسترسی به ترجمه فارسی متون انگلیسی در هر درس

 • حدود ۶۰۰ تمرین هوشمند

 • پشتیبانی فنی و آموزشی و امکان رفع اشکال

 • دریافت مدرک رسمی پایان دوره پس از گذراندن کامل دوره ها

 • امکان تهیه کتاب با ۲۰٪ تخفیف در صورت خرید هر دوره

 • دوره ی آموزش مریت چه در کلاس های حضوری و چه در کلاس های مجازی در کل شامل ۴۸ یونیت می باشد که به ۱۶ ترم با اختصاص ۳ یونیت برای هر ترم تقسیم بندی میگردد

دوره های سطح بالاتر از متوسط

مریت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: