اشتراک یک ماهه همه کتاب ها

150,000 تومان

  محتویات هر کتاب

 • ۱۲ یونیت (۴۸ درس - ۴ ترم)
 • معادل ۹۰ ساعت آموزش کلاسی
 • بیش از ۱۲۰ دقیقه ویدیو آموزشی لغت، اصطلاحات روز مره، گرامر و تلفظ
 • امکان دسترسی به ترجمه فارسی متون انگلیسی در هر درس
 • حدود ۶۰۰ تمرین هوشمند
 • پشتیبانی فنی و آموزشی و امکان رفع اشکال
 • دریافت مدرک رسمی پایان دوره پس از گذراندن کامل دوره ها
 • امکان تهیه کتاب با ۲۰٪ تخفیف در صورت خرید هر دوره
اشتراک سه ماهه همه کتاب ها

250,000 تومان

  محتویات هر کتاب

 • ۱۲ یونیت (۴۸ درس - ۴ ترم)
 • معادل ۹۰ ساعت آموزش کلاسی
 • بیش از ۱۲۰ دقیقه ویدیو آموزشی لغت، اصطلاحات روز مره، گرامر و تلفظ
 • امکان دسترسی به ترجمه فارسی متون انگلیسی در هر درس
 • حدود ۶۰۰ تمرین هوشمند
 • پشتیبانی فنی و آموزشی و امکان رفع اشکال
 • دریافت مدرک رسمی پایان دوره پس از گذراندن کامل دوره ها
 • امکان تهیه کتاب با ۲۰٪ تخفیف در صورت خرید هر دوره
اشتراک شش ماهه همه کتاب ها

450,000 تومان

  محتویات هر کتاب

 • ۱۲ یونیت (۴۸ درس - ۴ ترم)
 • معادل ۹۰ ساعت آموزش کلاسی
 • بیش از ۱۲۰ دقیقه ویدیو آموزشی لغت، اصطلاحات روز مره، گرامر و تلفظ
 • امکان دسترسی به ترجمه فارسی متون انگلیسی در هر درس
 • حدود ۶۰۰ تمرین هوشمند
 • پشتیبانی فنی و آموزشی و امکان رفع اشکال
 • دریافت مدرک رسمی پایان دوره پس از گذراندن کامل دوره ها
 • امکان تهیه کتاب با ۲۰٪ تخفیف در صورت خرید هر دوره

اشتراک شش ماهه یک کتاب

100,000 تومان

  محتویات هر کتاب

 • ۱۲ یونیت (۴۸ درس - ۴ ترم)
 • معادل ۹۰ ساعت آموزش کلاسی
 • بیش از ۱۲۰ دقیقه ویدیو آموزشی لغت، اصطلاحات روز مره، گرامر و تلفظ
 • امکان دسترسی به ترجمه فارسی متون انگلیسی در هر درس
 • حدود ۶۰۰ تمرین هوشمند
 • پشتیبانی فنی و آموزشی و امکان رفع اشکال
 • دریافت مدرک رسمی پایان دوره پس از گذراندن کامل دوره ها
 • امکان تهیه کتاب با ۲۰٪ تخفیف در صورت خرید هر دوره